สยามตะเกียง www.siamtakeang.com

ชมรมคนรักษ์ตะเกียงแห่งประเทศไทย
Thailand Lantern & Lamps Collectors Club

pic1-siamtakeang.com
ตะเกียงเจ้าพายุ ตะเกียงลอนดอน ตะเกียงแสงจันทร์ ตะเกียงรั้ว ตะเกียงลาน ตะเกียงไส้ผ้า ตะเกียงแก๊ส รวมถึง เตาน้ำมัน เตาฟู่ และกาพ่นไฟ ฯลฯ เครื่องใช้โบราณต่างๆที่ใช้ให้แสงสว่าง และความร้อนเหล่านี้เป็นของใช้จำเป็นในอดีตกาล ในยุคที่ไฟฟ้ายังไม่แพร่หลาย ปัจจุบันได้กลายเป็นของสะสมที่มีคุณค่าสำหรับคนรักษ์ตะเกียงกลุ่มเล็กๆ ในประเทศไทย ที่มีความหลงใหลในแสงไฟและกลิ่นไอน้ำมันก๊าด ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสนทนาชาวตะเกียงออนไลน์ แหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องราวตะเกียงเก่า ตะเกียงโบราณที่น่าสนใจ นานาชนิด
enter webboard
Pressure Lanterns, Storm Lanterns, Hurricane Lamps, Mantle Lamps, Wick Lamps, Vapour Lamps, Gas Lamps, Pressure Stoves, Soldering Irons & Blowlamps, etc. These lighting and heating devices were invaluable in the days when electricity was not widely available. Today these beautiful and useful objects are appreciated by collectors who enjoy their gentle light and the smell of burning kerosene. Welcome to the Thailand Lantern & Lamp Collectors Club forum, where antique lamps and the stories behind them brighten our lives